Crescent Mall 2nd Anniversary – Tran Manh Tuan Performance

Nhân dịp kỷ niệm 02 Năm Thành Lập Crescent Mall, Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn cùng Saigon Big Band sẽ có buổi biểu diễn tại Crescent Mall vào lúc 16h00, ngày 30/11/2013.

Flyer_Tran_Manh_Tuan_in_Anniversary_Eng-Viet-02

Flyer_Tran_Manh_Tuan_in_Anniversary_Eng-Viet-01