HCMC RUN 2013 “CONQUER THE BRIDGE”

 

This time, the HCMC RUN is challenging runners to sign up for the 10km division and “conquer the bridge”.

There will be 3 divisions to choose from: 10km, 5km, 3km.  To register and have further information:

Go to website: http://www.hcmcrun.com

Email: info@hcmcrun.com

Hotline: 0944704088

Time: December 8th, 2013, 06:00

Start Venue: Phu My bridge and Crescent Area, Phu My Hung, Ho Chi Minh city.

final leaflet (2)

 

HCMC RUN năm nay sẽ thử thách vận động viên tham gia chinh phục chặng đường 10km và “chinh phục cầu Phú Mỹ”

Có 3 chặng đường cho vận động viên chọn chinh phục: 10km, 5km và 3km. Để có thêm thông tin chi tiết và đăng ký:

Truy cập website: http://www.hcmcrun.com

Email: info@hcmcrun.com

Hotline: 0944704088

Ngày diễn ra: Chủ nhật, 8/12/2013, 06:00 gio
Địa điểm xuất phát: cầu Phú Mỹ và khu vực Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, TP. HCM